We hebben je nodig

WE HEBBEN JOU NODIG !

______________________

We kunnen niet alles zelf!


We vragen JOU om in jouw regio, stad, dorp of buurt ALERT te zijn bij verbouwing of nieuwbouw van gebouwen bestemd voor publiek gebruik (winkels, café's, restaurants, 'kantoren' voor het publiek bvb reisbureau's, praktijken van vrije beroepen zoals artsen, tandartsen, notarissen, advocaten, ...).


Merk je een (zware) verbouwing op, of een nieuwbouw, van een gebouw bestemd voor publiek gebruik, informeer dan (bij de bouwheer zelf, of bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad of gemeente) of er toch zeker een rolstoeltoegankelijke toegang voorzien wordt, zoals wettelijk verplicht.


De wettelijke voorschriften over de toegang (o.a. het toegelaten niveauverschil van 2 cm) zijn te vinden in de artikelen 10, §1, 12 tot en met 14, 16, 18 en 19, 22 tot en met 25 en 33 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (B.S., 2 september 2009). 


Zie voor meer duiding:
Het stellen van de vraag naar rolstoeltoegankelijkheid is op zich al een signaal voor de betrokkenen!!


Betrokkenen zullen onmiddelijk weten dat zij zich geen wetsovertredingen mogen veroorloven.


Als je hierom vraagt zal de dienst 'Ruimtelijke Ordening' van je stads- of gemeentebestuur hier zeker aandacht aan besteden!BEN JIJ ERGENS TUSSENGEKOMEN? MELD HET ONS !


Vertel ons je wedervaren, eventuele resultaten, ... voeg er een foto bij!

je kan dit doen via ons mailadres info@vzwlaw.be


Wij kijken met belangstelling uit naar je verhaal!


 

Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!