toegankelijkheid

TOEGANKELIJKHEID

__________________

WAT IS TOEGANKELIJKHEID?


Toegankelijkheid impliceert dat een locatie of activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:1.  BEREIKBAAR zijn voor een modale rolstoelgebruiker, en dit zonder hulp van derden.

Bereikbaarheid stelt eisen qua bestrating van de openbare weg, aangepaste parkeermogelijkheden, openbaar vervoer...2. BINNENRIJDBAAR zijn voor een modale rolstoelgebruiker, zonder hulp van derden, waarbij bovendien de rolstoelgebruiker zich vrij in de locatie kan bewegen.


Dus: geen trappen of drempels, wel voldoende brede en berijdbare doorgangen en zachte hellingen om niveauverschillen te overbruggen.


Waar noodzakelijk dient een lift te worden voorzien die door de rolstoelgebruiker ZELF kan bediend worden (dus niet: "voor het gebruik van de lift wend u tot de receptie op de eerste verdieping").3.  BRUIKBAAR zijn voor een modale rolstoelgebruiker, en dit zonder hulp van derden.


Dit impliceert, voor locaties of activiteiten waar er een langere verblijfsduur gebruikelijk is (van kantoren en vergaderzalen tot musea, caf├ęs en restaurants of publieke activiteiten in het algemeen), dat er aangepast sanitair voorzien is.

Bereikbaarheid, inrijdbaarheid en bruikbaarheid vormen de KETEN VAN TOEGANKELIJKHEID.


Om toegankelijkheid in de maatschappij te realiseren zijn voor de 3 vereisten van bereikbaarheid, binnenrijdbaarheid en bruikbaarheid, vaak AANPASSINGEN nodig.


Die aanpassingen moeten in sommige gevallen automatisch voorzien worden - dus zonder dat de rolstoelgebruiker er specifiek naar vraagt (bijvoorbeeld: alle gebouwen met een functie voor het publiek: aanpassingen verplicht bij nieuwbouw of grote verbouwing).


In andere gevallen (waar er geen wettelijke verplichting bestaat om automatisch de aanpassingen te voorzien) bestaat de mogelijkheid, voor iedere rolstoelgebruiker en voor representatieve verenigingen, om redelijke aanpassingen te vragen.


Meer informatie hierover vindt u op deze website: klik op tabblad "Wettelijk kader".


Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!