Bestuursleden

Bestuursleden


____________

De bestuursleden zijn (stand van zaken juni 2020):


- Cathérine Beele, bestuurder,


- Jacky Boelens, secretaris,

- Geert Delagrange, bestuurder,


- Jan Doom, voorzitter en afgevaardigd-bestuurder.Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!