Wie zijn de oprichters

Oprichters van de VZW LAW

_______________________

Begin 2018 hebben 4 Vlaamse 'rolstoelgebonden' juristen samen met de VZW Piekernie (vereniging van en voor mensen met een dwarslaesie, 280 leden) een nieuwe vereniging opgericht: de VZW Legal Action for people in a Wheelchair, kortweg VZW LAW.

Jan Doom °1962

rolstoelgebruiker sedert 1993

ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te GentWim Van Parys °1963

rolstoelgebruiker sedert 1991

jurist bij het provinciebestuur van Oost-VlaanderenGeert Delagrange °1959

rolstoelgebruiker sedert 1988

advocaat te KortrijkFilip Raymaekers °1962

rolstoelgebruiker sedert 2017

rechter in rechtbank van eerste aanleg LeuvenVZW Piekernie

vereniging voor personen met een dwarslaesie (280 leden).


Doel: actieve inzet voor de totale reïntegratie van personen met een para- of tetraplegie aan de hand van het aanbieden van:

Informatie

- Praatcafé’s & informatierondes
- Persoonlijke contacten met ervaringsdeskundigen
- Via mail, website &facebook
- 3-maandelijks tijdschriftje “’t Piekernietje”

Ontspanning

- Uitstappen
- Etentjes
- Film/theater
- Jaarlijkse fuif

Sportinitiatie

- Strandzeilen
- Kanotochten
- (Hand-)Fietsen
- ...


Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!