Giften en sponsors

Giften en sponsoring

________________

Onze missie houdt in dat wij volledig ONAFHANKELIJK moeten zijn van iedere overheid.


Daarom werken wij zonder subsidies.


Dit impliceert dat de VZW LAW voor haar werking volledig steunt op giften en sponsoring.


Weliswaar is onze eigen inzet voor de VZW LAW volledig belangeloos (wij werken als vrijwilliger) maar toch heeft de VZW bepaalde kosten: administratiekosten, de website, betaling van studiedagen en aankoop van juridische werken, ...


Maar in het bijzonder dienen de giften en sponsoring voor het financieren van ons juridisch werk ten bate van alle rolstoelgebruikers (en een rechtvaardige maatschappij in haar geheel).


Als u sympathiseert met onze missie en visie kan u onze werking steunen door een gift te doen.


Onze bankrekening: BE16 7310 4481 4274.


Van harte dank namens alle rolstoelgebruikers!


Voor sponsoring en giften: contacteer ons via info@vzwlaw.be
**************************In de zomer van 2018 ondernamen Tom Raymaekers, Elias Van Soest en Bernd Rooms een voettocht naar Lourdes, vergezeld door een hond en twee ezels.


Hun voettocht, genaamd 'La grande Vadrouille', werd on line gevolgd door vele "supporters" en bracht de mooie som van 3.000 EUR op die zij integraal schonken aan de VZW LAW.


Waarvoor van harte DANK !!

**************************
Op 25 april 2019 ontving Filip Raymaekers de alumniprijs van het Vlaams Rechtsgenootschap.


 

**************************

Ter gelegenheid van deze eervolle erkenning werd door advocate Mr. Pascale Lauwereys een initiatief genomen tot geldinzameling ten voordele van de VZW LAW.Maar liefst 3.560 EUR werd aan de middelen van de VZW LAW toegevoegd!!Waarvoor van harte DANK !!


Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!