bevriende organisaties

BEVRIENDE ORGANISATIES

________________________

de vzw LAW is bevriend (en werkt samen) met:


CAWaB - Collectif Accessibilité WAllonie Bruxelles




                                                               zie www.cawab.be







Andere organisaties die werken rond toegankelijkheid

(maar die door de overheid gesubsidieerd en dus niet of minder activistisch zijn):






                                                                zie www.unia.be






                                                                zie www.inter.vlaanderen




Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!