bijlagen bij memorandum

BIJLAGEN bij het memorandum 2020 "vlakke inrit in Belgische spoorvoertuigen"

________________________________________________________________

Bijlage 1: Verdrag van de Verenigde Naties dd. 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap

Bijlage 2: VERORDENING (EU) Nr. 1300/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit

Bijlage 3: Nationaal Implementatieplan van NMBS en INFRABEL, 2016

Bijlage 4: Bijlage 1 aan het Nationaal Implementatieplan van NMBS en INFRABEL, 2016: de 3 hoogtes van de treinperrons en de afwijkingen van de instaphoogtes per type treinwagon

Bijlage 5: Persbericht NMBS 23 december 2015 inzake de perronhoogtes en de aankoop van treinstellen type M7

Bijlage 6: Perscommuniqué dd. 22 december 2015 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap: “Missen de personen met beperkte mobiliteit de trein M7?”

Bijlage 7: Aanbeveling 82 dd. Mei 2016 van Unia: “De toegankelijkheid van de infrastructuur en het materieel van de NMBS voor personen met een handicap”

Bijlage 8: Advies 2016/16 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap inzake het Nationaal Uitvoeringsplan van de NMBS (2016)

Bijlage 9: Persbericht NMBS 27 oktober 2017: “Een nieuw investeringsplan voor de NMBS, ten dienste van de reiziger”

Bijlage 10: Advies 2019/15 van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap inzake de aankoop door de NMBS van een tweede lichting van de nieuwe toestellen type M7 met een instaphoogte van 63 cm.

Bijlage 11: Uitspraak van het Nederlands College voor de Rechten van de Mens in de zaak met oordeelnummer 2014-50

Bijlage 12: Artikel in De Standaard 31 mei 2019: Nog 100 jaar tot elk station toegankelijk is.

Bijlage 13: Artikel Guy Tegenbos in De Standaard 16 oktober 2019: Inclusie is meer dan een woord.

Bijlage 14:Sustainable Development Goals Verenigde Naties art. 11.2

Bijlage 15: Reva-Magazine 2019: interview met Sophie Dutordoir, CEO NMBS

Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!