externe werking

EXTERN

_______

30.08.2018: Gent: overleg met B. Vermandere, toegankelijkheidsambtenaar Stad Gent

28.11.2018: Brussel: deelname aan de evaluatie, door Inter (in opdracht van van de Vlaamse Overheid), van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (B.S., 2 september 2009)

02.05.2019: Evergem: vaststelling nieuwbouw handelszaak zonder rolstoelgankelijke toegang. Contactname met dienst Ruimtelijke Ordening waarop geantwoord werd als volgt: "Bij nazicht blijkt dat de situatie zo niet vergund werd. Volgens de bouwplannen is er een niveauverschil van 2 cm.

Mijn collega, omgevingsambtenaar ..., zal dit overmaken aan de politie voor verder gevolg." De VZW LAW volgt dit dossier verder op.


Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!