spoorwegvervoer

TOEGANKELIJKHEID VAN SPOORVERVOER


______________________________________

Het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap verplicht de aansluitende staten (waaronder dus België):


1. tot het nemen van passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot vervoer (artikel 9.1)

2. én om 
alle effectieve maatregelen te nemen om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid te waarborgen (artikel 20.1).


(zie voor de volledige tekst van het VN-verdrag van 13 december 2006: tabblad documentatie).


In 2015 werden door de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals vastgelegd - deze werden door de Belgische Staat geratificeerd.


Hierdoor zijn de Belgische Staat en de NMBS samen verantwoordelijk voor het naleven van de doelstellingen, waaronder 11.2:

"Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen."


In 2014 werd door de Europese Unie inzake toegankelijkheid van spoorwegvervoer de volgende wetgeving aangenomen:


de EU-verordening nr. 1300/2014 van 18 november 2014 "betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit":In uitvoering van het Verdrag van New York van 13 december 2006 én van de EUR-verordening nr. 1300/2014 heeft de NMBS in 2016 een Nationaal implementatieplan toegankelijkheid aangenomen:

Advies Unia inzake toegankelijkheid spoorvervoer mei 2016:


Advies 2016/16 van de Nationale Hoge Raad van personen met een handicap:


Persbericht NMBS 2017 inzake het investeringsplan 2018-2022 :
Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!