Redelijke aanpassingenplicht

REDELIJKE AANPASSINGENPLICHT

 

verankerd in:


DISCRIMINATIEWET &

VLAAMS DECREET GELIJKE KANSEN / GELIJKE BEHANDELING

______________________________________________________

Zowel op Federaal niveau (voor geheel België) als in de Vlaamse Gemeenschap (dus voor alle inwoners van Vlaanderen en de Vlaamse inwoners van het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) bestaat ten behoeve van personen met een handicap een REDELIJKE AANPASSINGENPLICHT.FEDERALE WETGEVINGOp Belgisch federaal niveau is de redelijke aanpassingenplicht opgenomen in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie - kortweg "Discriminatiewet" (B.S., 30 mei 2007 tweede uitg., addendum B.S., 5 juni 2007 eerste uitg.)(voor de volledige wettekst: zie tabblad "Documentatie").WETGEVING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPIn de Vlaamse Gemeenschap werd op 10 juli 2008 het Decreet aangenomen houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (voor de volledige wettekst: zie tabblad "Documentatie").


In het voormelde Decreet van 10 juli 2008 werd dezelfde redelijkeaanpassingenplicht als voorzien in de Discriminatiewet opgenomen.
HET WEIGEREN VAN REDELIJKE AANPASSINGEN VOOR EEN PERSOON MET EEN HANDICAP =  DISCRIMINATIE.
De wettelijke betekenis van de term "discriminatie" is bepaald in de voormelde wetgeving zelf (Federale en Vlaamse wetgeving gebruiken dezelfde omschrijvingen).


In de beide wetgevingen, dus zowel de discriminatiewet als het Vlaamse gelijkekansendecreet, wordt een onderscheid gemaakt tussen directe discriminatie, indirecte discriminatie, opdracht tot discrimineren en intimidatie (zie artikel 4 van de discriminatiewet en artikel 15 van het Vlaams Decreet).


Wat toegankelijkheid betreft is de omschrijving van een vijfde vorm van discriminatie (voorzien in de artikelen 4 en 14 van de discriminatiewet van 2007 en artikel 15.6° van het Vlaams Decreet van 10 juli 2088) belangrijk, namelijk "het verbod op weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met een handicap".


Uit het weerhouden van deze vijfde vorm van discriminatie in de Belgische én Vlaamse wetgeving volgt dat er in België en in de Vlaamse Gemeenschap voor iedereen een REDELIJKEAANPASSINGENPLICHT bestaat, dus een VERPLICHTING om te voorzien in redelijke aanpassingen ten voordele van een persoon met een handicap.De wettelijke bepalingen impliceren dat het verboden is om te weigeren te voorzien in redelijke aanpassingen ten voordele van een persoon met een handicap.


Dit verbod geldt voor iedereen: overheden en particulieren (natuurlijke personen en rechtspersonen).


Voor ambtenaren is het overtreden van dit verbod zelfs strafbaar!

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE REDELIJKEAANPASSINGENPLICHT

Het toepassingsgebied is ZEER RUIM.


De Discriminatiewet geldt op het gehele Belgisch grondgebied (onder andere, zie artikel 5 §1) voor:

 

- de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn;


- iedere economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiekHet Vlaamse Decreet "gelijke kansen / gelijke behandeling" geldt in Vlaanderen (onder andere, zie artikel 20) voor:


- het aanbod van, de toegang tot, de levering en het genot van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn - al dan niet tegen betaling -, met inbegrip van huisvesting;


- de toegang tot en de deelname aan een economische, sociale, culturele of politieke activiteit die buiten de privésfeer wordt aangeboden.
************Aldus is de REDELIJKEAANPASSINGENPLICHT voor de rolstoelgebruiker, en voor ons, de hefboom om de maatschappij en de activiteiten op economisch, sociaal, cultureel en politiek vlak meer toegankelijk te maken.


Verrassing! Deze website maakt GEEN gebruik van cookies. Onze website heeft een sociaal oogmerk en is enkel bedoeld voor het verstrekken van informatie in het kader van onze doelstelling en onze activiteiten.

Begrepen!