Wie zijn de leden

Leden van de VZW LAW

____________________

Begin 2018 hebben 4 Vlaamse 'rolstoelgebonden' juristen samen met de VZW Piekernie (vereniging van en voor mensen met een dwarslaesie, 280 leden) een nieuwe vereniging opgericht: de VZW Legal Action for people in a Wheelchair, kortweg VZW LAW.

Jan Doom °1962

rolstoelgebruiker sedert 1993

ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent


°

Wim Van Parys °1963

rolstoelgebruiker sedert 1991

jurist bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen


°

Geert Delagrange °1959

rolstoelgebruiker sedert 1988

advocaat te Kortrijk


°

Filip Raymaekers °1962

rolstoelgebruiker sedert 2017

rechter in rechtbank van eerste aanleg Leuven


°

VZW Piekernie

vereniging voor personen met een dwarslaesie (280 leden).


Doel: actieve inzet voor de totale reïntegratie van personen met een para- of tetraplegie aan de hand van het aanbieden van:

Informatie

- Praatcafé’s & informatierondes
- Persoonlijke contacten met ervaringsdeskundigen
- Via mail, website &facebook
- 3-maandelijks tijdschriftje “’t Piekernietje”

Ontspanning

- Uitstappen
- Etentjes
- Film/theater
- Jaarlijkse fuif

Sportinitiatie

- Strandzeilen
- Kanotochten
- (Hand-)Fietsen
- ...


www.piekernie.org