Missie

MISSIE

______


Waarom werd de VZW LAW opgericht?

Leef je in een rolstoel?


Dan word je voortdurend geconfronteerd met de ontoegankelijkheid van onze maatschappij, waardoor je gehinderd wordt om zelfstandig te zijn en ten volle deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

 

Ontoegankelijk openbaar vervoer, slechte bestrating, hindernissen op voetpaden, drempels of trappen om een winkel of een horecazaak binnen te raken, betaalautomaten die te hoog staan ... : dit is voor rolstoelgebruikers de "dagelijkse kost".  


Je mag dan al je best doen - op termijn raak je hierdoor soms toch ontmoedigd.Gevolg: veel rolstoelgebruikers verliezen hun onafhankelijjkheid, en vermijden dan maar het 'openbaar' leven.

De VZW LAW - Legal Action for people in a Wheelchair - wil hier iets aan doen en heeft als missie:


 

- de emancipatie van rolstoelgebonden personen;


- de verbetering van de toegankelijkheid van de maatschappij en/of welkdanige maatschappelijke activiteit, en aldus de verbetering van de integratiemogelijkheden van rolstoelgebonden personen in de maatschappij en van hun levensomstandigheden;


- de bestrijding van iedere vorm van discriminatie van rolstoelgebonden personen omwille van hun handicap/beperking.