externe werking

EXTERN

_______

30.08.2018: Gent: overleg met B. Vermandere, toegankelijkheidsambtenaar Stad Gent

28.11.2018: Brussel: deelname aan de evaluatie, door Inter (in opdracht van van de Vlaamse Overheid), van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (B.S., 2 september 2009)

02.05.2019: Evergem: vaststelling nieuwbouw handelszaak zonder rolstoelgankelijke toegang. Contactname met dienst Ruimtelijke Ordening waarop geantwoord werd als volgt: "Bij nazicht blijkt dat de situatie zo niet vergund werd. Volgens de bouwplannen is er een niveauverschil van 2 cm.

Mijn collega, omgevingsambtenaar ..., zal dit overmaken aan de politie voor verder gevolg." De VZW LAW volgt dit dossier verder op.