spoorwegvervoer

TOEGANKELIJKHEID VAN SPOORVERVOER


______________________________________

van belang inzake spoorvervoer:EU-verordening nr. 1300/2014 van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit:

Nationaal implementatieplan toegankelijkheid NMBS 2016:

Advies Unia inzake toegankelijkheid spoorvervoer mei 2016:


Advies 2016/16 van de Nationale Hoge Raad van personen met een handicap:


Persbericht NMBS 2017 inzake het investeringsplan 2018-2022 :