European accessibility Act 2 december 2015

TOEGANKELIJKHEID VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN


______________________________________________

European accessibility Act van 2 december 2015: 

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten